Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1. Taraflar

İşbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi ("Kullanım Sözleşmesi"), Armesa Mobilya Orman Ürün. İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile Websitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nınWebsitesi'ni kullanmasına yönelik olarak ve Websitesi'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Kullanıcı, Websitesi'ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

1.2.MİBUKİDS : Armesa Mobilya Orman Ürün. İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

1.3.ALICI: Websitesi'nde sunulan Hizmet'leri kullanarak, MİBUKİDS tarafından satışa sunulan edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.

1.4.SİTE: www.mibukids.com isimli alan adını sahip Websitesi’ni ifade eder.

1.5.ÜRÜN: SİTE’deMİBUKİDS tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.


MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın MİBUKİDS’e ait SİTE’sinden, elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ÜRÜN’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

3.1.ÜRÜN’lerin Cinsi ve türü, Miktarı, Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir: ÜRÜN Adı Adet Satış Bedeli (KDV Dahil) ……..……..……..
3.2. Ödeme Şekli: Kredi Kartı ile Peşin /taksitli işlem;

Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve MİBUKİDS’in bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

3.3. Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

İade Prosedürü:
KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ÜRÜN’ün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir: ALICI ÜRÜN’ü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. MİBUKİDS bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’ nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile alınmış ÜRÜN iadesi durumunda MİBUKİDS, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani MİBUKİDS, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani MİBUKİDS ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, MİBUKİDS’in bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

3.4. Teslimat Şekli ve Adresi:

Kullanıcılar eve teslimat seçeneğini seçerler. Eve teslimat seçeneğinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.

Teslimat Adresi: ……..
Teslim Edilecek Kişi: ……..
Fatura Adresi: ……..

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi MİBUKİDS edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ÜRÜN’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ÜRÜN’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun MİBUKİDS’e geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

Kargo Ücreti: 11 TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarı 400 TL altı olan ÜRÜN’lerde eklenmekte ve ALICI tarafından ödenmektedir. 400 TL üzeri alışverişlerde kargo bedeli ÜRÜN bedeline dahildir.

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1.ALICI, SİTE’de sözleşme konusu ÜRÜN’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ÜRÜN, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ÜRÜN için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak SİTE’de ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3. Sözleşme konusu ÜRÜN, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden MİBUKİDS sorumlu tutulamaz.

4.4.MİBUKİDS, sözleşme konusu ÜRÜN’ün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. Sözleşme konusu ÜRÜN’ün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının MİBUKİDS‘e ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ÜRÜN bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, MİBUKİDS ÜRÜN’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6.ÜRÜN’ün tesliminden sonra ALICI’yaait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ÜRÜN bedelini MİBUKİDS’e ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ÜRÜN’ün 3 gün içinde MİBUKİDS’e gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Kişiye özel üretilen ÜRÜN’lerde ise iade Kabul edilmez.

4.7. Ayıplı sayılabilecek ÜRÜN’ler (kırık, sökük, lekeli, rengi solmuş v b) garanti şartları içinde gerekli onarımın, tadilat ve bakımın yaptırılması için MİBUKİDS’e gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri MİBUKİDS tarafından karşılanacaktır.

 

MADDE 5 – CAYMA HAKKI ALICI

Sözleşme konusu ÜRÜN’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde ÜRÜN’ü reddederek cayma hakkına sahiptir. ALICI’nın cayma bildiriminin MİBUKİDS’e ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI’yaiade edilir.(bkz Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik madde 9/2) Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ÜRÜN’ün kargo bedeli MİBUKİDS tarafından karşılanır. ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ÜRÜN’ü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde ÜRÜN’ü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin MİBUKİDS veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren tüm parçaları ve ambalajı tamam olarak geri almayı taahhüt eder. Cayma hakkı MİBUKİDS tarafından ÜRÜN’ün teslim anında yapılacak kontrol sonrasında onaylanacaktır. Birden fazla ÜRÜN içeren faturalarda; ÜRÜN sayısı ve/veya ÜRÜN bedelleri toplamı; ödeme, kargo ve/veya fiyat avantajı sağlıyorsa, iade ÜRÜN bedelleri üzerinde anlaşmazlık oluşmaması için, faturadaki tüm ÜRÜN’lerin iade edilmesi gerekmektedir. 395 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için SİTE adresinden indirebileceğiniz formda ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ÜRÜN ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

MADDE 6 – TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu’nun 123-125.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle ÜRÜN’ün teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir. MİBUKİDS işbu yükümlülüğünü yerine getirmemesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ÜRÜN’ü süresi içerisinde teslim edemez ise. Bu tip durumlarda ALICI, MİBUKİDS’in hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedürALICI tarafından kabul edilir)

 

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME

ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
 

MİBUKİDS       : ……..
ALICI               : ……..
TARİH             : ……..